Tax Return Srl (denumit în continuare – Taxreturn, noi, al nostru ș.a.m.d.), acționând in nume propriu, în cadrul prelucrării datelor personale dorește să protejeze intimitatea tuturor persoanelor. Noi prelucrăm Datele personale în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene (denumit în continuare GDPR) și potrivit legislației și reglementărilor naționale aplicabile în domeniu (inclusiv SUA). Confirmăm că Tax Return Srl respectă confidențialitatea în ceea ce vă privește și se obligă să protejeze drepturile dumneavoastră în prelucrarea legală și protecția Datelor dvs. personale.

În această Politică de Confidențialitate explicăm de ce colectăm Datele dvs. personale, ce tip de date personale colectăm, modul în care colectăm, distribuim și stocăm aceste date, ce drepturi aveți în domeniul protecției datelor personale și cum vă puteți exercita aceste drepturi.

Prin utilizarea site-ului sau serviciilor noastre și furnizându-ne astfel Datele dvs. Personale, vă exprimați acordul asupra prevederilor acestei politici de confidențialitate (cu excepția acțiunilor de prelucrare a datelor pentru care este necesar consimțământul dvs. separat). Considerăm că în momentul în care bifați căsuța la înregistrarea pe site și la completarea formularului de înregistrare sunteți deja familiarizat cu politica de confidențialitate; de asemenea, această politică de confidențialitate poate fi trimisă către dvs. împreună cu Contractul nostru de Prestări Servicii. Dacă doriți să consultați din nou prevederile politicii de confidențialitate, puteți accesa următorul link https://returntax.de/politica_de_confidentialitate

Definitii utilizate în cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate

Operator de date – operatorul datelor dvs. personale este Tax Return Srl, ( adresa: Municipul Iași, bulevardul SOCOLA, Nr. 3A, Bloc E1, Scara A, Etaju 2, Județ Iași. EUID: ROONRC.J22/3486/2018, RC: J22/3486/18.12.2018. Numarul de contact: 00493021782211 (prin intermediul callcentru-lui), căruia îi furnizați Datele dvs. personale în scopul relațiilor contractuale sau pre-contractuale, sau pentru Serviciile pe care intenționați să le utilizați.

Clientul (dvs.) – persoana fizică ce utilizează sau a utilizat Serviciile noastre sau și-a exprimat intenția de a utiliza Serviciile noastre.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor personale și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General de Protecție a Datelor).

Date personale – orice informații care privesc în mod direct sau indirect un Client sau o altă persoană fizică, ce este sau poate fi identificată, și ale cărei date sunt prelucrate în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și cu legislația și regulamentele aplicabile în domeniu.

Prelucrarea datelor – orice operație executată care utilizează date personale (inclusiv colectarea, înregistrarea, stocarea, modificarea, diseminarea sau alte metode de punere la dispoziție a acestor date, interogarea cu privire la date, transmiterea ș.a.m.d).

Servicii – orice servicii oferite sau prestate de Tax Return Srl, ce includ fără a se limita la intermedierea în rambursarea către Client a taxelor de la autoritățile fiscale străine (lista țărilor din care puteți solicita rambursare de taxe este disponibilă pe aceste website-uri: www.returntax.de

CAND SE APLICA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE ?

Această Politică de Confidențialitate se aplică atunci când utilizați, ați utilizat sau v-ați exprimat intenția de a utiliza Serviciile noastre. Politica de confidențialitate se aplică și în acele cazuri în care sunteți asociat indirect cu Serviciile prestate de noi. Politica de Confidențialitate se aplică de asemenea în cazurile în care s-au stabilit relații anterior acestei politici de confidențialitate iar dvs. ați furnizat și (sau) noi am primit Datele dvs. personale.

PRINCIPII DE PROTECȚIE A DATELOR

Ne angajăm să urmăm următoarele principii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal:

• prelucrarea este legală, corectă, echitabila și transparentă. Activitățile noastre de prelucrare îndeplinesc toate cerințele legale. În egală măsură, vom lua întotdeauna în considerare drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și vă vom furniza informații privind prelucrarea.
• prelucrarea este efectuată în conformitate cu scopurile colectării datelor cu caracter personal,.
• prelucrarea se face cu deplină respectare a principiului minimizării, doar minimul necesar de date cu caracter personal făcând obiectul acesteia.
• stocarea datelor cu caracter personal este limitată la perioada de timp permisă de lege sau până la aducerea la îndeplinire a scopului inițial pentru care au fost colectate respectivele date. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât în cazurile în care este necesar, acolo unde condițiile legale incidente sau interesul legitim o impun.
• vom face tot posibilul pentru a asigura acuratețea datelor, fiecare persoană fizică ale cărei date cu caracter personal ar putea fi prelucrate beneficiind în acest context de dreptul la actualizare/rectificare a datelor.
• vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, luând în acest sens toate măsurile organizatorice și tehnologice necesare și adecvate.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea face obiectul prelucrării beneficiază de următoarele drepturi:

• dreptul la informare – are în vedere informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
• dreptul de acces – are în vedere posibilitatea dvs. de a solicita accesul la datele colectate de la/despre dvs, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate;
• dreptul la actualizare/rectificare – implica posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
• dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat") – implică dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dvs. cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate să fie șterse din înregistrările noastre;
• dreptul de a restricționa procesarea – implică posibilitatea, în anumite circumstanțe, de restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
• dreptul de a se opune procesării – implică dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (e.g. marketing direct);
• dreptul de a se opune prelucrării automate – implică dreptul de a vă opune oricărei procesări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv profilării, precum și posibilitatea de a vă opune fata de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, drept ce poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce afectează sau pot afecta în mod semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
• dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul transferului direct al datelor către un alt operator;
• dreptul de a depune o plângere – implică dreptul de a depune o plângere, în fata unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;
• dreptul de a vă retrage consimțământul – implica dreptul de a retrage, la orice moment și într-un mod cat mai facil posibil, orice acord acordat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

Informații furnizate în mod direct

Activitatea noastră principală este asociată cu intermedierea rambursării taxelor pentru Clienți persoane fizice. Prelucrăm Datele personale în scopul prestării și îmbunătățirii acestor Servicii. În mod corespunzător, volumul exact de Date personale pe care le prelucrăm depinde de Serviciile pe care le-ați comandat sau de tipul relațiilor pe care le avem cu dvs. precum și de cerințele legale ale legislației și regulamentelor din domeniul rambursării taxelor în țara în care dvs. doriți rambursarea taxelor.

De regulă, colectăm și prelucrăm următoarele Date personale:

 • Date pentru a stabili identitatea, precum nume de familie, prenume, al doilea prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, codul contribuabilului (număr de identificare personal sau altele), cetățenia, datele documentului de identitate (și copie), fotografia;
 • Date de contact, precum adresa de domiciliu (și/sau de domiciliu declarat) sau adresa de corespondență (în Romania și în alte țari străină din care doriți rambursarea taxelor), număr de telefon, adresa de email;
 • Date profesionale precum date despre un angajator, natura și locul muncii, vechimea în muncă, salariul incasat, plăți efectuate, taxe plătite, alocații primite, cheltuieli suportate în legătură cu munca, număr de înregistrare la asigurările sociale, număr de înregistrare ca și contribuabil de taxe, date referitoare la certificatele companiei sau la certificatele de activitate individuală precum și alte date care sunt necesare autorităților fiscale din statul din care doriți rambursarea taxelor;
 • Date referitoare la situația familială, precum starea civilă, informații privind soțul/soția și copiii minori (persoane aflate în întreținere) de ex: certificatul de căsătorie, certificatul de naștere al copilului sau alte documente care confirmă informațiile furnizate;
 • Informații financiare, precum numerele de cont bancar, date bancare;
 • Alte date, precum data sosirii în și data plecării din țara din care doriți rambursarea taxelor.

Pentru a vă furniza Serviciile, vă putem solicita să ne trimiteți formulare completate, notificări, certificate emise de autorități și / sau de angajatorul dvs. precum și alte documente care sunt solicitate pentru rambursarea taxelor conform legislației țării respective. Dacă vă aflați în imposibilitatea de a trimite aceste documente, la cererea dvs. și/sau cu permisiunea dvs. noi putem obține datele și documentele necesare de la persoanele autorizate.

INFORMAȚII CU CARACTER PUBLIC

Este posibil să colectăm informații cu caracter public despre dvs.

CUM UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datorită naturii Serviciilor prestate, trebuie să distribuim Datele dvs, personale la executarea operațiunilor uzuale, solicitări de rambursare de taxe pentru dvs., deoarece rambursările de taxe nu sunt efectuate de noi, ci de către autoritățile fiscale din diferite state (în acelea în care dvs. solicitați serviciile noastre pentru rambursarea taxelor).

Putem să divulgăm datele dvs. personale:

 • partenerilor noștri care ne sprijină în prestarea Serviciilor către dvs. (colectează documentele, trimit informații, completează declarații, etc.) și altor Procesatori implicați în prestarea Serviciilor de înaltă calitate (ex. mentenanța și dezvoltarea website-urilor);
 • către autoritățile fiscale străine care administrează rambursarea taxelor;
 • către instituții de stat și alte persoane care efectuează funcții atribuite acestora prin lege;
 • către auditori autorizați și către consultanții juridici și financiari;
 • atunci când divulgarea este cerută prin lege, în conformitate cu legislația și procesele juridice, atunci când avem, cu bună credință, convingerea că divulgarea acestor informații este necesară pentru protejarea drepturilor dvs. sau ale noastre sau pentru a asigura securitatea altor persoane, sau pentru a răspunde la cererile instituțiilor sau oficialităților de stat.
Declarăm prin prezenta, că apelăm la partenerii noștri, procesatori de Date personale, numai atunci când avem siguranța că acești parteneri garantează aplicarea unor măsuri organizatorice, legale, tehnice și fizice adecvate pentru a asigura prelucrarea Datelor dvs. personale în condiții legale și sigure. Această prelucrare va respecta cerințele legale ale GDPR precum și cele ale legislației aplicabile în domeniu și va asigura protejarea drepturilor dvs.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. PERSONALE

Datele dvs. personale pot fi accesate numai de către persoanele din cadrul companiei noastre care dețin acest drept sau de terți cu care avem încheiate contracte, sau de către alte persoane (parteneri, procesatori) atunci când acest acces este solicitat sau permis de lege și de reglementări.

Activitatea de prelucrare executată de terți este incredințată numai sub prevederile unui Contract în formă scrisă sau de alte condiții specifice, asupra cărora convenim împreună cu acești terți, procesatori de date.

Datele dvs. personale sunt prelucrate, stocate și diseminate terților prin mijloace și prin modalități asupra cărora dvs. ați fost informat conform celor specificate în Politica de Confidențialitate, în contractul(ele) încheiat(e) între noi și dvs. și /sau în alte documente sau prin alte forme.

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stocăm Datele dvs. personale în conformitate cu prevederile GDPR și cu reglementările și legislația națională. Potrivit principiului general, Datele dvs. personale sunt prelucrate (inclusiv stocate) într-o formă care ne permite să vă identificăm identitatea numai atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care se prelucrează aceste Date personale.

Pentru a vă proteja Datele personale împotriva accesului ilegal, prelucrării sau divulgării ilegale, pierderii neintenționate, modificării sau ștergerii, aplicăm măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele reglementărilor și legislației aplicabile în domeniu. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, de ex. selectarea sistemelor informatice adecvate, securității informatice, mijloacelor de protecție a datelor și fișierelor, precum și măsuri organizaționale, limitarea accesului la datele personale, asigurarea confidențialității și alte măsuri.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de stocare a Datelor personale este specificată în reglementări și în lege sau de către noi în conformitate cu prevederile și reglementările legale.

În unele cazuri perioada specifică a obligației de a stoca anumite documente în care figurează Date personale este specificată de reglementările și prevederile legale, de ex. perioada de stocare a documentelor legate de taxe este menționată de legislația fiscală a statului din care solicitați (sau care a efectuat) rambursarea taxelor.

Dacă perioada de stocare a Datelor personale nu este specificată prin lege sau reglementări, Datele personale vor fi stocate pe perioada contractului și încă 10 ani după prestarea serviciilor (după îndeplinirea contractului) sau după încetarea relațiilor comerciale cu dvs. (rezilierea contractului), luând în considerare termenul general de prescripție. Vom păstra consimțământul dvs. privind marketingul direct timp de 5 ani.

Cum vă puteți exprima consimțământul pentru a primi notificări de informare și/sau de marketing direct

Puteți să vă exprimați consimțământul pentru a primi notificări de informare și/sau de marketing direct, pe website bifând căsuța corespunzătoare, confirmând în formularul de înregistrare selecția dvs. și prin alte mijloace, din care reiese clar că dvs. doriți să primiți informația oferită, sau cerându-ne să vă trimitem notificări de informare în conformitate cu contractele încheiate cu noi, sau prin alte mijloace.

Clienții care primesc deja notificările noastre de informare vor continua să primească aceste notificări și după intrarea în vigoare a GDPR (Regulamentul General de Protecția a Datelor).

UTILIZAM COOKIES

Da, utilizăm cookies, acestea sunt fișiere text de dimensiuni mici stocate în calculatorul dvs., smartphone-ul dvs. sau alt dispozitiv, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea unui website și simplificarea utilizării acestuia. Puteți să vă familiarizați cu politica noastră de cookies aici https://returntax.de/cookies/

CUM PUTETI COMUNICA CU NOI

Vă invităm să ne contactați dacă aveți întrebări, solicitări sau remarci referitoare la prelucrarea Datelor dvs. personale prin email la: [email protected]

În plus, dacă aveți întrebări ne puteți contacta telefonic ( call center ), pe website-ul nostru (asistență online), pe blog, pe Facebook și prin orice alte mijloace care vă convin.

Puteți să găsiți datele noastre de Contact pe paginile noastre web, în această Politică de Confidențialitate și în contractele încheiate între noi.

NOTIFICARI LEGALE

Această Politică de Confidențialitate nu reprezintă un contract intervenit între noi și dvs., care obligă legal părțile. Principiile generale ale standardelor noastre de protecție a Datelor personale sunt prezentate în această Politică de Confidențialitate. Putem modifica această Politică de Confidențialitate pe măsură ce îmbunătățim și diversificăm Serviciile și website-urile noastre.

Dacă doriți, puteți consulta Politica de Confidențialitate de pe site-urile de servicii ale partenerilor noștri de afaceri și cele de servicii pentru clienți.
Made on
Tilda